Giới thiệu

Chào mọi người,

“Thiện niệm” ra đời để mình chia sẻ những việc thiện mình làm, hi vọng góp chút sức của mình giúp đỡ mọi người.