Cứu vật phóng sanh

A5b54f5f E4f2 4455 985c F0152e7862e6

LỜI GIỚI THIỆU Kinh Phạm Võng dạy rằng: “Người Phật tử nếu lấy tâm từ mà làm việc phóng sinh …

Read more