Truyện tranh Thập thiện nghiệp đạo kinh

Bìa sách

LỜI TỰA

Từng nghe nói rằng: “Người không phân kim cổ, đất chẳng có Bắc Nam, chủng sanh không ai mà không mong cầu khỏe mạnh sống lâu, thông minh trí tuệ, giàu sang quyền quý, an lạc tự tại, v.v… Nhưng, trên đời mười việc đã có đến tám chín việc không như ý muốn rồi. Những mong cầu như trên, người đời đều chõ rằng do trời ban cho, số mệnh đã định sẵn rồi, sức người không thể thay đổi được, thôi thì đành cam chịu ngậm ngùi vậy!

Từ sau khi đọc bộ kinh này, bắt đầu biết rõ số mệnh của mình là do mình quyết định, không phải do trời. Phật là thầy của tam giới, từ trong Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo sớm đã nói rõ cho chúng ta ý nghĩa thâm sâu giữa rất nhiều việc như ý muốn và không như ý muốn.

Ngày nay, chỉ cần chúng ta thực hành theo Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, tích cực sửa đổi cách nghĩ, cách nhìn, cách nói và cách làm đối với vũ trụ và con người là được rồi. Thực hành mười nhân thiện lành chắc chắn có được mười quả báo thiện lành thù thắng, thậm chí muốn sanh lên cõi trời hay vãng sanh đến thế giới Cực Lạc đều có thể thực hành theo kinh này.

Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo vô cùng thù thắng. Trong Phật giáo, dù là Hiển giáo hay Mật giáo, cho đến pháp thế gian hay xuất thế gian, v.v… đều lấy bộ kinh này làm nền tảng, cho nên đây là bộ kinh vô cùng quý báu ở thế gian này!

Truyện tranh Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh được xuất bản thuận lợi là điều vô cùng hoan hỷ, từ nay về sau, lại có thêm một thanh bảo kiếm trí tuệ giúp phá trừ sự mê mờ của ‘chúng sanh. Với nét vẽ tài hoa, họa sĩ nổi tiếng ở Malaysia -Lâm Cự Tình đã vẽ ra những nhân vật trong kinh điển vô cùng sinh động, thật vô cùng đáng quý; trong sách lại có thêm phần chánh kinh và giải thích, mong cho bộ kinh này từ nay về sau có thể làm ngọn đuốc soi đường cho người lạc lối, làm ngọn đèn sáng trong đêm tối gió mưa, là ngọn hải đăng cho chúng sanh đang ngập chìm trong biển khổ mênh mông, mang lại lợi ích sâu rộng cho chúng sanh. Xin viết vài dòng làm lời tựa vậy!

Ngày 16 tháng 6 năm 2018

– Mạt học Từ Tài kính đề

Mục lục


Viết một bình luận