LỜI NGỎ – Thập thiện nghiệp đạo kinh

Trước khi nhập Niết Bàn, Phật dạy không được đem Phật pháp ra kinh doanh kiếm lời, cho nên tôi vẽ tranh Phật chỉ để kết duyên mà thôi. Đã không thể mua bán kiếm tiền vậy người vẽ tranh sinh sống bằng gì đây? Căn bản đều là nhờ có người hộ pháp tài trọ để chúng tôi làm việc này, cho nên có giữ bản quyền và phát hành miễn phí hay không hoàn toàn do họ quyết định. Nếu kinh phí sáng tác không đủ sống thì vẽ tranh Phật chỉ là nghề phụ thôi. Tôi đành phải làm nghề vẽ quảng cáo để trang trải cuộc sống, chứ nếu có đủ kinh phí thì tôi sẽ dành toàn thời gian cho việc vẽ tranh này.

Theo sự thay đổi của thời đại, phương thức đọc sách cũng thay đổi theo. Thế hệ trẻ ngày nay không còn đủ kiên trì đọc những sách có số lượng chữ lớn, nên để phù hợp với căn tánh của mọi người, xin mạn phép chuyển kinh Phật sang dạng truyện tranh trên nguyên tắc giữ nguyên nội dung kinh điển, ngõ hầu giúp mọi người dễ dàng tiếp xúc Phật pháp hơn, góp phần gieo trồng hạt giống kim cang. Âu rằng đây cũng là một phương tiện vậy. Dùng truyện tranh hoang dương Phật pháp, phối họp với mạng internet thì trong khoảng thời gian ngắn có thể gieo duyên đến mọi tầng lớp nhân dân, nhanh chóng phổ biến khắp nơi trên thế giới.

Phật dạy: bố thí pháp công đức lớn nhất. Nhờ có người hộ pháp mới có được bộ truyện tranh này, cho nên công đức có được đều là của họ, nếu không có tịnh tài hộ pháp thì tôi đã đi làm công việc khác, cũng không có được những tác phẩm truyền đời như thế này nữa. Cho nên quý vị đừng tán thán tôi, vì tôi chỉ làm công việc theo sự ủy thác mà thôi. Nhờ những vị hộ pháp mới có những tác phẩm này. Họ mới là người mà quý vị cần phải cảm ơn.

Nhờ phước báu tu nhiều đời nên tôi mới có duyên phụng sự cho Tam Bảo, dùng
tâm kính sợ, không chút biếng lười, cố gắng nỗ lực với hy vọng có thể góp chút sức mọn cho Phật pháp. Xin cảm ơn những vị hộ pháp bộ truyện tranh này đã đồng ý không giữ bản quyền in ấn phát hành hoặc chia sẻ qua mạng internet ngõ hầu mang lại lợi ích cho các dân tộc, quốc gia trên toàn thế giới, chỉ có một thỉnh cầu là xin đừng tự ý chỉnh sửa nội dung và mua bán kinh doanh.
Sau cùng, nguyện cho bộ truyện tranh này được lưu thông lâu dài, lưu truyền mãi mãi.


Lãm Cự Tinh kính ghi

Viết một bình luận