LỜI TRI ÂN

Trước hết vô cùng cảm ơn cư sĩ Lâm Cự Tình đã chia sẻ qua facebook vào dịp Khánh Đản Bồ tát Địa Tạng năm 2014, qua đó tôi đã đọc được tin cư sĩ Lâm có ý định vẽ Kinh Địa Tạng thành một bộ truyện tranh lưu lại cho đời sau, điều này đã giúp tôi có cơ hội báo hiếu người mẹ bị bệnh nhiều năm của tôi, thậm chí có cơ hội làm lợi ích cho người cha và người anh đã mất nhiều năm. Neu không có bài viết năm đó của cư sĩ Lâm thì tôi cũng không có được cơ hội này! Chân thành cảm ơn cư sĩ Lâm Cự Tình!

Ở nơi đây tôi cũng xin đặc biệt cảm ơn cư sĩ Hoàng, một người bạn học Phật giống như tôi. Tôi quen biết anh ấy năm 2014. Ngoài việc giúp tôi chăm sóc người mẹ bị bệnh nhiều năm, trước ngày Khánh Đản Bồ tát Địa Tạng năm 2014, anh ấy còn comment trên facebook nhắc hỏi cư sĩ Lâm về việc có thể vẽ truyện tranh Kinh Địa Tạng hay không, nên cũng cảm ơn lời nhắc hỏi năm đó của cư sĩ Hoàng!

Vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ to lớn của Công ty TNHH Văn hóa In ấn Huyền Trang, rất cảm ơn Quý Công ty đã giúp biên tập, sắp chữ miễn phí bộ truyện tranh Kinh Địa Tạng ở cả hai phiên bản chữ Hán phồn thể và giản thể, và còn giúp cả khâu lưu thông phát hành. Đồng thời cũng xin chân thành cảm ơn toàn thế công nhân viên Công ty TNHH Văn hóa In ấn Huyền Trang và cô Trần. Chân thành cảm ơn nhân viên biên tập mấy tháng nay đã vất vả sắp chữ và không ngừng chỉnh sửa, mới có thể giúp cho bộ Hiếu Kinh nhà Phật này nhanh chóng được ra mắt độc giả!

Có Quý Pháp sư Đại đức đã từng nói: kỳ thực thì toàn bộ Kinh Địa Tạng chính là lời giải thích tỉ mỉ về Tịnh nghiệp Tam phước được Đức Thế Tôn nói trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh:

  • Một là “hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp ” (hiếu thảo cha mẹ, tôn kính thầy dạy, lòng từ không sát hại, tu mười nghiệp thiện).
  • Hai là “thọ trì Tam quy, cụ túc chủng giới, bất phạm oai nghi ” (nhận giữ Tam quy, đầy đủ các giới, không mất oai nghi).
  • Ba là “phát Bồ Đe tâm, thâm tín nhân quả, độc tụng Đại thừa, khuyến tấn hành giả ” (phát tâm Bồ Đe, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh Đại thừa, khuyến khích người thực hành).

Chỉ cần nghiêm túc thực hiện nội dung Kinh Địa Tạng ngay trong sự khởi tâm động niệm và trong cuộc sống của chính mình, ngay trong đời này phát nguyện niệm Phật cầu sanh Thế giới Cực Lạc! Tin là có Thế giới Cực Lạc! Chỉ cần tin tưởng thì A Di Đà Phật chắc chắn sẽ đến tiếp dẫn, chắc chắn có thế vãng sanh bất thoái thành Phật!

Một lần nữa xin cảm ơn cha mẹ của tôi, cư sĩ Lâm Cự Tình, cư sĩ Hoàng và toàn thế công nhân viên Công ty TNHH Văn hóa In ấn Huyền Trang.

Đặc biệt cảm ơn Phật, Bồ Tát và Tam Bảo gia trì và giáo huấn mới có được phần tâm lượng để hoàn thành việc lớn thù thắng này.

Đặc biệt cảm ơn chú Từ ở Bản Kiều suốt bốn năm khuyên tôi hằng ngày tụng Kinh Địa Tạng, nên mới có được trí tuệ và phước báo để xử lý bộ truyện tranh Kinh Địa Tạng này!

Ngày 9 tháng 9 năm 2018 (DL) nhằm ngày Khánh Đản Bồ tát Địa Tạng (30/7 AL)

(*Lời tri ân của nhà tài trợ)

Viết một bình luận