Quán Cơm Nhà Thờ Hầm

Địa chỉ quán

Đường số 3 Cư Xá Lữ Gia, Phường 15, District 11, Ho Chi Minh City, Vietnam

Chi tiết

Hình ảnh

Video

Viết một bình luận